رادیکال آزاد

رادیکال آزاد

ختم کلام فلسفه بافی مکن حکیم!
اهلی نکرده منطق اهل زمانه ام

وحشی ترم از آنکه گذارد به اسم نظم
عقل معاش زیر بغل هندوانه ام

منت خدای را که تهیدست نیستم
دست پُریست مانده ز غم زیر چانه ام...

عکس: رادیکال آزاد اتم اکسیژن

بایگانی

| تولد: ۷۹.۹.۷
| دانش‌آموز ریاضی فیزیک
| در حال تغییر رشته به علوم انسانی
| اینجا محفلی‌ست برای اشتراک‌گذاری حرف هایم

/Instagram.com/Alirezaa.Katani