رادیکال آزاد

رادیکال آزاد

ختم کلام فلسفه بافی مکن حکیم!
اهلی نکرده منطق اهل زمانه ام

وحشی ترم از آنکه گذارد به اسم نظم
عقل معاش زیر بغل هندوانه ام

منت خدای را که تهیدست نیستم
دست پُریست مانده ز غم زیر چانه ام...

عکس: رادیکال آزاد اتم اکسیژن

| تولد: ۷۹.۹.۷
| دانش‌آموز سابق ریاضی فیزیک
| الان دانش آموز به علوم انسانی
| اینجا مکانی است برای اشتراک‌گذاری حرف هایم

/Instagram.com/Alirezaa.Katani